Українська мова дистанційно

Оберіть тему уроку та натисніть для переходу до навчального матеріалу
                                
                                                                                                                       
ПОУРОЧНО -ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І курс (76 годин)

За підручником Олександра Авраменка "Українська мова" 10 клас - Київ, 2018


Усі підручники можна знайти на сайті Вінницького вищого професійного училища сфери послуг на сторінці «Бібліотека»      Бібліотека ВВПУСП

№ з/п

 

Зміст навчального матеріалу

1.
2.
Діагностична контрольна робота. Тренувальні вправи.
3.
Складання й редагування словникових статей.
4.
Укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тематичних словників-мінімумів тощо.
5.
Редагування текстів на суспільну тематику.
6.
Написання вільного есе «Чарівність і могутність слова».
7.
Дискусія «Чи потрібні мові запозичення?»
8.
9.
Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) «Прекрасна мить життя».
10.
11.
12.
Укладання словника професійних фразеологізмів.
13.
Говоріння. Усний контрольний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
14.
15.
16.
Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Лексикографія. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
17.
Аналіз контрольної роботи. Роль риторики в сучасному світі.
Діалог «Чи потрібна риторика сьогодні».
18.
Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.
Добір аргументів до конкретної тези (на актуальні теми сучасності).
19.
Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.
Переказування взірцевих текстів промов.
20.
Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.
Аналіз власного і чужих виступів.
21.
Говоріння. Усний контрольний діалог. Складання діалогу «Культура мовлення пов’язана з культурою мислення».
22.
23.
Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
Підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків).
24.
Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Екологія мовлення».
25.
Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.
Визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови.
26.
Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.
Висловлення особистого ставлення до почутого.
27.
Орфоепічна норма.
Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.
Сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його.
28.
Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.
Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності.
29.
Основні правила вимови голосних звуків.
Складання рекомендацій «Мовна гігієна».
30.
Основні правила вимови приголосних звуків.
Складання діалогу «Володіти інформацією – володіти світом».
31.
Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові.
Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос.
Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів.
Написання вільного есе «Наголос – душа слова».
32.
Контрольна робота № 2 за темою «Практична риторика
Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Орфоепічна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
33.
Орфографічна норма.
Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.
Принципи української орфографії.
34.
Добір слів для словникового диктанту.
35.
Апостроф.
36.
Позначення м’якості приголосних.
37.
38.
Чергування голосних. Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.
Письмове обґрунтування свого вибору «Електронна чи паперова книга?»
39.
Спрощення приголосних.
Переказування тексту публіцистичного стилю.
40.
Подвоєння та подовження приголосних.
Написання ділового листа.
41.
Обговорення тексту рекламного характеру.
42.
Уживання великої літери.
Складання карти «Письменники Вінниччини».
43.
Усний твір «Уміння любити й бути щасливим».
44.
45.
46.
47.
Переказування тексту наукового чи публіцистичного стилю, що містить незмінювані прізвища.
48.
Укладання карти віртуальної подорожі світом.
49.
Коментування висловлень відомих людей про ставлення до свого здоров’я.
50.
Письмове обґрунтування свого вибору «Що означає «бути відповідальним»?»
51.
Контрольна робота № 3  за темою «Орфографічна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
52.
Написання вільного есе за змістом висловів народної мудрості.
53.
Написання електронного листа.
54.
 (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).
Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).
Складання діалогів «Моя професія» із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду.
55.
Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) «Ще назва є, а річки вже немає (Л. Костенко)».
56.
Складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо).
57.
Переказування тексту наукового стилю, що містить незмінювані іменники.
58.
Іменники, що мають лише форму однини або множини.
Написання вільного есе про явища природи, що викликають найбільше захоплення й здивування.
59

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.
Усне висловлення за темою «Весняне пробудження природи».
60-61
Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену). Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо).
Написання звернення до громадян міста (села) про чистоту довкілля.
62.
Висловлення подяки незнайомим людям за допомогу.
63.
Оголошення приватного змісту.
64.
Особливості кличного відмінка.
Написання привітання близькій людині.
65.
66.
Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Чи варто довіряти людям?»
67.
Практична риторика.
Визначення теми й мети суперечки.
68.
Аналіз аргументів суперника.
69.
Мистецтво відповідати на запитання.
Формулювання запитань суперникові.
70.
Засоби мовного вираження промови.
71.
Директорська  контрольна робота. Тренувальні вправи
72.
73.
74.
Тренувальні вправи.
75.
Контрольна робота № 4  за темою «Морфологічна норма. Практична риторика» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
76.
Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік.


ПОУРОЧНО -ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІІ курс ( 64 години)

За підручником Олександра Авраменка "Українська мова" 11 клас - Київ, 2019


№ з/п

 

Зміст навчального матеріалу

1.
Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість.
Дискусія на тему: «Чи потрібно бути мовно стійким?».
2.
Складання діалогів у розмовному стилі із використанням прикметників, що містять суб’єктивну оцінку обговорюваних об’єктів.
3.
Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.
Укладання переліку назв премій, конкурсів, рейтингів з використанням прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння.
4.
Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки,
використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).
Складання розповіді про враження від цікавої мандрівки (екскурсії) з використанням прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння.
5.
Складання тексту порівняльної характеристики двох гаджетів, фільмів, комп’ютерних програм тощо із використанням прикметників вищого ступеня порівняння.
6.
Усний контрольний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
7.
Написання есе про свою заповітну мрію.
8.
Складання діалогу, що містить запитання і відповіді з числівниками на позначення дат і часу певних подій.
9.
10.
Контрольна робота. Написання формального есе «Складники успіху».
11.
Написання есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного з семи чудес України.
12.
Складання речень зі словозмінами дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін.
13.
Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).
Складання статті до Вікіпедії «Вплив продуктів харчування на здоров’я людини».
14.
Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних та пасивних дієприкметників.
15.
Контрольна робота № 1 за темою  «Морфологічна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
16.
Синтаксична норма
Редагування тексту та речень.
17.
Написання есе «Ціннісне ставлення до життя».
18.
Колективне складання розповіді про уявну (віртуальну) мандрівку Україною.
19.
Складання особистої програми збереження здорового довкілля.
20.
21.
Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.
Написання розповіді «Зірки українського спорту».
22.
23.
Контрольна робота. Написання формального есе
24.
Пасивні конструкції з дієсловами на -ся. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.
25.
Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення.
26.
Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. Тренувальні вправи.
Складання гасел уболівальників на підтримку улюбленої команди.
27.
Контрольна робота № 2 за темою «Синтаксична норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
28.
Синтаксична норма
Прості ускладнені речення.
Висловлення захоплення наполегливістю й досягненнями українських параолімпійців.
29.
30.
Написання листа другові (подрузі) з іншої країни про спортивну подію у твоєму місті.
31.
Висловлення пропозиції допомогти літній людині.
32.
Контрольна робота. Написання формального есе «Міцні сімейні стосунки як родинна цінність».
33.
Пунктуаційна норма
Редагування текстів.
34.
Написання есе «Ця музика спонукає до думок».
35.
Складання діалогу «На добро відповідай добром, а на зло?»
36.
Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.
Моделювання речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.
37.
Розділові знаки у простих ускладнених реченнях. Пунктуаційна помилка.
Редагування речень.
38.
Виконання проекту «Синтаксичні непорозуміння».
39.
Складання розповіді «Межі безпеки віртуального простору».
40.
Усний контрольний твір «Визнання права власності й повага до нього».
41.
Розділові знаки в складному речення. Тренувальні вправи.
Конструювання та моделювання речень.
42.
Інформаційний виступ «Можливості українського синтаксису».
43.
Редагування речень із прямою мовою.
44.
Контрольна робота № 3  за темою «Синтаксична норма. Пунктуаційна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
45.
Редагування текстів – заміна в тексті слів синонімічними.
46.
Редагування текстів – заміна в тексті речень стилістично доречними.
47.
Визначення  стилістичного забарвлення словотворчих засобів у тексті.
48.
Укладання міні-словника неологізмів або застарілої лексики.
49.
Контрольна робота. Написання формального есе «Скарби, що визначають сенс життя».
50.
Дискусія «Мовна мода – це добре чи погано?»
51.
Визначення стилістичного забарвлення словотворчих засобів тексту.
52.
Створення сторінки веб-сайту «Мовний режим у школі й місті (селі)».
53.
Моделювання та редагування текстів різного стилю.
54.
Практична риторика.
Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення).
Укладання інструкції «Здорове харчування».
55.
Правила етикету електронного листування.
56.
Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника.
57.
Складання оригінальних текстів-привітань.
58.
Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу для написання текстів різних жанрів.
59.

Написання текстів різних жанрів.
60.
Контрольна робота. Написання формального есе «Мозаїка української душі (миролюбність, сміливість, волелюбність, духовність, образність сприйняття, сентиментальність, сердечність, кмітливість, життєрадісність тощо)».
61.
Удосконалення та виголошення підготовлених текстів.
62.
Аналіз і самоаналіз навчальної та комунікативної діяльності.
63.
Контрольна робота № 4  за темою «Стилістична норма. Практична риторика» (тестові завдання закритої та відкритої форми).
64.
Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік.

У матеріалах до уроків використано
матеріали з Ютуб-каналів

сайтів
На всі двісті

Комментариев нет:

Отправить комментарий